- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Agrodružstvo

Agrodružstvo Príbelce oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v užívaní Agrodružstva, že nájomné za rok 2019 vo forme naturálií, sa bude vydávať 8.11.2019 od 9.00 do 16.00 v sklade v Príbelciach.