AMO MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Nariadenie hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v Bratislave, dňa 02.08.2021, č. j.: 7885/2021- 100. Na základe §6 ods. 5 písm. a) a §34 ods. 1 písm. b) zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania. Núdzové opatrenia.pdf

Read more

Čipovanie psov

RVPS  Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov, že majú povinnosť označiť zviera  na vlastné náklady mikročipom, inak im hrozí pokuta vo výške 50 eur. Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi . Ak máte záujem o začipovanie psa, kontaktujte obecný úrad.

Read more

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Vážení občania, práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom obce, ktorí sa nemohli sami sčítať elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktom mieste – na obecnom úrade, alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle: 047/4830003. Asistované sčítanie prebieha od 03.05.2021 do 13.06.2021. Viac informácií Vám poskytneme na obecnom úrade, alebo na www.scitanie.sk  

Read more

FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL NÁKUP KNÍH

Obec Dolné Plachtince získala v roku 2020 prostredníctvom projektu „Akvizícia knižničného fondu“ finančné prostriedky na nákup novej literatúry. Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celkové oprávnené výdavky:  2 200 € Podporené z FPU:   2 000 €

Read more

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2021

  15.2.2021 začína samosčítanie obyvateľov, ktoré bude od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk, alebo prostredníctvom aplikácie, ktorú si stiahnu do mobilu, resp. tabletu Asistované sčítanie sa posúva. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže […]

Read more

Uzávierka cesty na Obeckov

Dôležité: UZAVIERKA CESTY SMER OBECKOV – celý budúci týždeň. Vážení občania, počas celého budúceho týždňa bude prebiehať asfaltovanie cesty od križovatky smerom na Obeckov. Doprava bude na tomto úseku výrazne obmedzená, v niektoré dni až úplne zastavená. Odporúčame vám využiť nasledujúce víkendové dni na zabezpečenie všetkého potrebného, pretože v budúci týždeň nebude možné vôbec, alebo vo veľmi obmedzenej miere jazdiť […]

Read more
1 2 3 4