Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince – informácie

Zverejňujeme informácie o zrealizovanom projekte. V rámci projektu bolo vymenených 123 ks svietidiel a sústava bola doplnená o 32 ks svetelných bodov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 2 ks rozvádzačov a inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky. Rekonštrukciou sa dosahuje úspora na elektrickej energii až 60 322,42 kWh/rok čím je naplnený dopadový merateľný ukazovateľ. Úspora energie vo výške […]

Read more

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 5/2017 zo dňa 11.5.2017 schválilo: Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince, ustanovilo: náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince. V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania […]

Read more

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 2/2017 zo dňa 9.2.2017 schválilo: Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince, ustanovilo: náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince. V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania […]

Read more
1 2 3 4