- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Ján Jardek – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan p. Ján Jardek, rod. Jardek, vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 24.8.2018 o 13. hodine v Dome Smútku v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulého bude zajtra 23.8.2018 o 18. hodine.