- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Jozef Mlynár – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan p. Jozef Mlynár. Zomrel vo veku 74 rokov dňa 14.09.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým začne dňa 17.09.2019 o 14.00 v Dome smútku v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulého bude dnes o 17.00 hod. v Dome smútku.