Koronavirus

Dôležité informácie: navštívte www.dolneplachtince.sk/wp/koronavirus, kde nájdete pokyny RUVZ ku karanténe, odporúčania pre rizikové skupiny občanov, telefónne čísla najnavštevovanejších lekárov vo VK a ďalšie dôležité informácie.