- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Mária Krnáčová

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dnes, vo veku 86 rokov, navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Krnáčová, rod. Matvošová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne dňa 04.12.2019 o 13.00 v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes o 17.00 hod. v Dome smútku.