- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Mária Lednická – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Lednická, rod. Jardeková, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 14.8.2018 o 15. hodine v Dolných Plachtinciach. Obrad začne svätou mošou v rímskokatolíckom kostole sv. Martina.