Online katalóg

Online katalóg Obecnej knižnice v Dolných Plachtinciach nájdete na webovej adrese: https://kniznica.dolneplachtince.sk.