- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Knižnice

Obecná knižnica Dolné Plachtince

Obecná knižnica Dolné Plachtince je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolné Plachtince. Sídlo obecnej knižnice je:

Obecná knižnica,
Dolné Plachtince 95,
991 24 Dolné Plachtince
t.č. 047 48 31 295
e-mail: kniznica@dolneplachtince.sk

Vedúca knižnice
Klára Šusteková

NOVINKA – Vyhľadávanie kníh v ONLINE KATALÓGU [1]

https://kniznica.dolneplachtince.sk/katalog.html [1]


Otváracie hodiny knižnice:

Streda 13:00- 15:00
Piatok 13:00- 15:00

Funkcie verejnej obecnej knižnice:

Hontiansko-novohradská knižnica Veľký Krtíš

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš je príspevková organizácia, zriadená, podporovaná a dotovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom. Je verejnou knižnicou a jej základným cieľom je zabezpečovať služby rôzneho druhu na uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú vzdelávania, informácií a osobného rozvoja vrátane rekreácie a voľného času. Plní významnú úlohu v rozvoji a udržiavaní demokratickej spoločnosti tým, že umožňuje každému občanovi prístup k širokej rozmanitosti poznania a názorov.

Vyhľadávanie v online katalógu [2].

Webová stránka knižnice: http://www.hnk-vk.sk [3]