- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Mimoriadne situácie

V zozname nájdete postupy – odporúčania pre občanov v prípade ohrození/mimoriadnej udalosti.

1. Ako postupovať pri vzniku povodne? [1]
2. Ako postupovať pri vzniku požiaru? [2]
3. Ako postupovať pri vzniku víchrice? [3]
4. Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok? [4]
5. Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok? [5]
6. Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok? [6]
7. Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok? [7]
8. Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.? [8]
9. Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček…)? [9]
10. Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)? [10]
11. Ako postupovať pri ochorení zvierat (epizoócie)? [11]
12. Ako postupovať v prípade zemetrasenia? [12]
13. Varovanie obyvateľstva [13]
14. Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii? [14]
15. Čo si vziať do evakuačnej batožiny? [15]
16. Prostriedky individuálnej ochrany [16]
17. Ako postupovať pri útoku teroristov? [17]
18. Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami [18]