- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Prerušenie dodávky el. energie

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch:

21.7.2021 v čase od 8.00 do 15.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text. [1]

13.8.2021 v čase od 7.45 do 13.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text. [2]