- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Radosti v Háji I – poďakovanie

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval predovšetkým návštevníkom podujatia za to, že si našli čas, prijali naše pozvanie a prišli za kultúrou a starými zvykmi. Moje poďakovanie patrí  pánovi Mgr. Art. Cyrilovi Párišovi za celé programové zabezpečenie, účinkujúcim: Juraj Matiaš z Horných Plachtiniec – talk show o ľudových zvykoch, Mária Cellengová z Príbeliec – štrikovanie štrimflí, Zuzana Tereková z Horných Plachtiniec,  Zuzana Backová z Veľkého Krtíša, Mária Bartóková z Dolných Plachtiniec, Katarína Suchánska z Dolných Plachtiniec – varenie plachtinskej špeciality – Ľaľušky, Dedele, Mária Kováčová z Horných Plachtiniec – šitie kroja na bábiky, Jozef Bartók – prednáška o histórii obce, Oľga Kvačeková – ďakujeme za skvelé zákusky.

Srdečne ďakujem spoluorganizátorovi Hontiansko-Ipeľkému osvetovému stredisku za vynikajúcu spoluprácu, hlavným partnerom: Fond na podporu umenia, BBSK, sponzorom: MOVINO spol. s r.o., Agrodružstvo Príbelce, Mesto Veľký Krtíš, týždenník Pokrok(?) Veľkokrtíšska vínna cesta OZ, vinárom: ÚKSUP skúšobná stanica Dolné Plachtince, Ing. Daňo Magula, Jozef Ivic, Ivan Mihalik.

Za kvalitný guľáš ďakujeme Poľovníckemu združeniu Obeckov a ženám Šimonovým.

Verejné poďakovanie za organizačno-technické zabezpečenie patrí Jozefovi Turčánimu, Michalovi Mikušovi, Jánovi Kučikovi, Marte Kozákovej, Karin Mihalikovej, Zdenke Husárovej, Kláre Šustekovej, Petrovi Kuvikovi.

 

V neposlednom rade patrí sa mi poďakovať pánu Bohu za krásne počasie, ktoré nám vydržalo až do poslednej chvíle.

 

Milí naši priaznivci, zachovajte nám svoju priazeň aj naďalej a príďte sa aj nabudúce poprechádzať do plachtinského Hája, oddýchnuť od každodenného stresu a zažiť jednoduchú a nenásilnú akciu, bez noblesy, neprečačkanú, obyčajnú oslavu kultúry a dobrej nálady.

 

Teším sa  na ďalšie stretnutie s vami na budúcich podujatiach, ktoré sa budú niesť v podobnom duchu, najbližšie 1. septembra, rovnako ako teraz, v Háji.

Cyril Bartók
starosta obce