- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

RVPS doplnenie

Usmernenie RVPS: Ak chováte 1ks ošípanej, je potrebne zaslať vyplnené tlačivo na CEHZ, Rosinská cesta 12, 01008 Žilina. Tlačivo je dostupné na OCU. Ak chováte viac ako 1ks ošípanej, je potrebné dohodnúť si termín na RVPS VK na t.č. 0908549536.