- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince.

Ihrisko pre D. Plachtince – výzva na súťaž + 5 príloh (pdf) [1]
Príloha č.1 – cenová ponuka na vyplnenie (docx) [2]
Príloha č.2 – vyhlásenie uchádzača na vyplnenie (docx) [3]
Rekapitulácia objektov stavby (xlsx) [4]
Krycí list rozpočtu (xlsx) [5]
SO 01 – Ihrisko (xlsx) [6]
SO 02 – Oplotenie (xlsx) [7]
SO 03 – Rampa (xlsx) [8]