Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 10.01.2018

Napísané: 8. Januára 2018, 19:50
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 10.01.2018, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.
  5. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2018 o poskytovaní elektronických služieb (o eGovernmente).
  6. Rôzne.
  7. Diskusia.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

pozvánka na zasadnutie 10.01.2018.pdf
(280.61 KiB) 196 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 10.01.2018

Napísané: 12. Marca 2018, 17:59
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.1.pdf
(508.69 KiB) 199 stiahnutí

Uznesenie č.1.pdf
(337.68 KiB) 194 stiahnutí