Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 24.01.2018

Napísané: 22. Januára 2018, 16:51
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Plánovaný dátum a čas konania: 24.01.2018, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Dolné Plachtince - prerokovanie.
  5. Prerokovanie zámeru prenájmu priestorov v nevyužívanej časti ZŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „využitie nevyužívaných priestorov ZŠ“.
  6. Návrh na uznesenie.
  7. Záver.

pozvánka na zasadnutie 24.01.2018.pdf
(281.71 KiB) 204 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 24.01.2018

Napísané: 12. Marca 2018, 18:03
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.2.pdf
(510.55 KiB) 219 stiahnutí

Uznesenie č.2.pdf
(353.82 KiB) 220 stiahnutí