Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 29.06.2018

Napísané: 27. Júna 2018, 17:44
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Plánovaný dátum a čas konania: 29.06.2018, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Komunitný plán sociálnych služieb - verejné prerokovanie.
  5. Diskusia.
  6. Návrh na uznesenie.
  7. Záver.

pozvánka na zasadnutie 29.06.2018.pdf
(369.5 KiB) 106 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 29.06.2018

Napísané: 6. Augusta 2018, 15:35
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.8.pdf
Zápisnica 8/2018
(504.87 KiB) 106 stiahnutí

Uznesenie č.8.pdf
Uznesenie 8/2018
(337.2 KiB) 107 stiahnutí

KP DOLNÉ PLACHTINCE.pdf
Výsledný Komunitný plán sociálnych služieb
(682.91 KiB) 111 stiahnutí