Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 12.02.2019

Napísané: 9. Februára 2019, 19:36
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 12.02.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie možností príspevku obce na čipovanie psov.
 5. Organizačné zabezpečenie akcie Tradičná vinárska súťaž „Plachtince 2019“.
 6. Rôzne.
  - KOVP pre voľný pohyb psov
  - informácie o činnosti OcÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
  - Plachtinskie novini
 7. Diskusia.
 8. Záver.

pozvánka na zasadnutie 12.02.2019.pdf
(276.94 KiB) 117 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 12.02.2019

Napísané: 12. Februára 2019, 20:57
od užívateľa cbartok
Zápisnica 1.pdf
Zápisnica č. 1/2019
(566.68 KiB) 142 stiahnutí

Uznesenie č. 1.pdf
Uznesenie č. 1/2019
(344.98 KiB) 148 stiahnutí

Uznesenie č. 2.pdf
Uznesenie č. 2/2019
(342.79 KiB) 146 stiahnutí

Uznesenie č. 3.pdf
Uznesenie č. 3/2019
(336.19 KiB) 145 stiahnutí

Uznesenie č. 4.pdf
Uznesenie č. 4/2019
(337.89 KiB) 140 stiahnutí