Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 11.09.2019

Napísané: 4. Októbra 2019, 16:21
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 10.09.2019, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 11.09.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie projektu "Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Dolné Plachtince"."
  5. Záver.

Dokumenty k zasadnutiu OZ 11.09.2019

Napísané: 4. Októbra 2019, 16:22
od užívateľa cbartok
Zápisnica 5.pdf
(610.39 KiB) 259 stiahnutí

Uznesenie č. 19.pdf
(432.3 KiB) 260 stiahnutí