Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 16.12.2019

Napísané: 14. Decembra 2019, 14:36
od používateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 10.12.2019, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 16.12.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2.
 5. Rozpočet na roky 2020-2022.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO č. 3/2019 - prerokovanie.
 7. Pridelenie bytu.
 8. Prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce.
 9. Rôzne.
  - plán zasadnutí na rok 2020
  - podujatia
 10. Diskusia.
 11. Záver.
pozvánka na zasadnutie 16.12.2019.pdf
pozvánka na zasadnutie
(293.04 KiB) 575 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 16.12.2019

Napísané: 18. Decembra 2019, 13:49
od používateľa cbartok
Zápisnica 8.pdf
(699.39 KiB) 994 stiahnutí
Uznesenie č. 27.pdf
(421.46 KiB) 985 stiahnutí
Uznesenie č. 28.pdf
(423.81 KiB) 989 stiahnutí
Uznesenie č. 29.pdf
(420.89 KiB) 990 stiahnutí
Uznesenie č. 30.pdf
(502.32 KiB) 983 stiahnutí
Uznesenie č. 31.pdf
(423.05 KiB) 987 stiahnutí