Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 08.06.2017

Napísané: 6. Júna 2017, 17:49
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 8.6.2017, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce:
  - priestor pre individuálnu prezentáciu kandidátov v rozsahu max. 10 minút/kandidát – pred poslancov predstupujú po jednom, podľa poradia doručenia prihlášky,
  - voľba verejným hlasovaním.
 5. Výsledok verejného obstarávania na stavbu „Detské ihrisko – MŠ Dolné Plachtince“ – prerokovanie zmluvy s úspešným uchádzačom.
 6. Rôzne:
  - Informácie o dotáciách – aktuálne možnosti, MAS, Mikroregión Východný Hont.
  - COOP Jednota – podmienky predaja pozemkov.
  - Merače rýchlosti prerokovanie – doplnenie predkladá poslanec, p. Kuvik.
  - Podlaha v telocvični ZŠ – prerokovanie ďalšieho postupu.
  - Informácia o verejnom obstarávaní architekta územného plánu.
  - Deň detí 11.6.2017.
 7. Diskusia.
 8. Návrh na uznesenie.
 9. Záver.

Dokumenty k zasadnutiu OZ 08.06.2017

Napísané: 17. Júla 2017, 17:07
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.6 .pdf
Zápisnica 6/2017
(387.4 KiB) 228 stiahnutí

Uznesenie č.6.pdf
Uznesenie 6/2017
(352 KiB) 233 stiahnutí

zmluva_enercom.pdf
k bodu č.5
(147.47 KiB) 212 stiahnutí

zápisnica z prieskumu.pdf
k bodu č.5
(73.23 KiB) 215 stiahnutí

ihrisko COOP.pdf
pozemok pre ihrisko pri predajni COOP
(104.33 KiB) 214 stiahnutí

telocvičňa.pdf
cenové ponuky podlaha telocvične
(194.38 KiB) 216 stiahnutí