Zasadnutie OZ 09.11.2017

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 09.11.2017

Príspevokod užívateľa cbartok » 6. Novembra 2017, 18:01

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 09.11.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 531/5, vzišlej z časti EKN 2029/2 , v zmysle GP č. 36046728-116/2017 za účelom usporiadania majetkoprávnych vzťahov.
  5. Plnenie rozpočtu k 30.9.2017 – predloženie.
  6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2017.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 09.11.2017.pdf
(282.55 KiB) 187 stiahnutí
Prílohy
RO 3.pdf
k bodu 6
(416.17 KiB) 194 stiahnutí
Plnenie rozpočtu k 30.09.2017.pdf
k bodu 5
(450.2 KiB) 191 stiahnutí
SKM_C224e17110618000.pdf
znalecký posudok k bodu 4
(276.47 KiB) 192 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 09.11.2017

Príspevokod užívateľa cbartok » 18. Decembra 2017, 23:16

Zápisnica č.10.pdf
Zápisnica č. 10/2017
(412.67 KiB) 198 stiahnutí

Uznesenie č.10.pdf
Uznesenie č. 10/2017
(377.88 KiB) 196 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2017"