- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke v Dolných
Plachtinciach.

Výzva D. Plachtince parkovisko+5 príloh (pdf) [1]
Príloha 1 – cenová ponuka na vyplnenie (docx) [2]
Príloha 2 – vyhlásenie na vyplnenie (docx) [3]
Príloha 3 – návrh Zmluvy o dielo na vyplnenie (docx) [4]
Príloha 5 – výkaz výmer na vyplnenie (xlsx) [5]