- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 18.06.2020)

Výzva zo dňa 18.6. + 5 príloh [1]
Príloha 1 – cenová ponuka [2]
Príloha 2 – vyhlásenie [3]
Príloha 3 – zmluva o dielo [4]
Príloha 5 – výkaz výmer D. Plachtince [5]