1. fáza

Dôležité informácie: Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 22.4.2020.
Navštívte www.dolneplachtince.sk/wp/koronavirus.