NÁVŠTEVNÍK

V záložke NÁVŠTEVNÍK sú umiestnené stránky, ktoré sa svojim obsahom radia do kategórie podrobnejších informácií pre návštevníkov, ktorí plánujú zavítať do našej obce, resp. študentov alebo záujemcov o informácie o zaujímavostiach obce či možnostiach turistiky a cestovného ruchu v jej okolí.

Pre zobrazenie konkrétnych informácií z oblasti, ktorá vás zaujíma, zvoľte prosím položku v navigácii.

Viete, že?

Ponuka cestovného ruchu v okrese Veľký Krtíš je zameraná na spoznávanie kultúrno-historických pamiatok a ľudových tradícií. K atraktívnym lokalitám patrí rázovitá obec Hrušov, ktorá sa preslávila folklórnym festivalom Hontianska paráda. Významnou pamiatkou je rokokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia v Dolnej Strehovej, ktorý je obklopený rozsiahlym anglickým parkom. V barokovom  kaštieli v Želovciach sa nachádza múzeum so šiestimi expozíciami – história, národopis, poľnohospodárstvo, pôvodné želovské remeslá, hry a hračky minulosti a dielne.

K unikátnym skvostom románskej sakrálnej architektúry na Slovensku patria Ruiny Pustého kostola vo Veľkej Čalomiji, ktorý sa priraďuje k archeologickým lokalitám nadregionálneho významu.

K oživeniu cestovného ruchu v okrese došlo aj komplexnou rekonštrukciou termálneho kúpaliska Aquatermal Strehová. Termálna voda blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a má priaznivé kozmetické účinky. Veľké rezervy sú aj v priestore kúpaliska Vinica a vodnej nádrže vo Vinici, ktoré sú predurčené na rozvoj voľnočasových aktivít.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská
zdroj: www.branadosrdca.sk