Prehlásenie o autorských právach

Toto webové sídlo je založené na redakčnom (CMS) systéme WordPress.
Pre prevádzku sídla je použitá šablóna (téma) Courage.

Obidve diela sú využívané na základe licencie pre slobodný softvér GPL.

Na strojové čítanie textu je použitý voľne dostupný zásuvný modul ResponsiveVoice – NonCommercial, šírený pod medzinárodnou licenciou „the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License„.

Obec Dolné Plachtince vyhlasuje, že je autorom obsahu uverejneného na tomto webovom sídle, alebo vlastní licenčné práva na použitie akejkoľvek časti tohto portálu.