Dôležité informácie: zmena otváracích hodín pre dôchodcov. Po novom bude vyhradený predajný čas pre dôchodcov od 9:00 do 11:00, a to od pondelka do piatka. S účinnosťou od 22.4.2020.
Navštívte www.dolneplachtince.sk/wp/koronavirus.