Adolf Kováč – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan p. Adolf Kováč. Zomrel vo veku 72 rokov dňa 28.01.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 30.01.2019 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne o 14:00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina.