AMO oznam do rozhlasu

AFRICKY MOR OSIPANYCH MIMORIADNE NUDZOVE OPATRENIA. Prečítajte si Nariadenie hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v Bratislave, dňa 02.08.2021 na www.dolneplachtince.sk