Anna Černáková, rod. Mlynárová

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Anna Černáková, rod. Mlynárová vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 24.10.2020 o 13.00 hod. v cintoríne v Dolných Plachtinciach.