Autobusy 27.1.2020

Mimoriadny oznam!

Na základe uznesenia z mimoriadneho snemu starostov a primátorov Združenia Veľkokrtíšskeho regiónu, ktoré sa konalo dnes, pred malou chvíľou, budú autobusy SAD Zvolen  premávať od zajtra 27.1.2020 normálne, podľa schválených cestovných poriadkov.

Toto je dočasné riešenie krízy medzi prepravcom SAD Zvolen a BBSK a je prejavom vôle starostov a primátorov pomôcť svojim občanom s dochádzkou do zamestnania, k lekárovi, či do školy. Konečné riešenie je však v rukách vedenia BBSK.