Blahoželanie Mária Vargová

Blahoželáme k okrúhlemu životnému jubileu p. Márii Vargovej, ktorá sa dnes dožíva krásnych sedemdesiatín.

Všetko najlepšie želajú

manžel Ján,

syn s manželkou,

dcéry s manželmi

a k pozdravu sa pripájajú vnučky a vnukovia.