Eva Juchová – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Eva Juchová, rod. Mareková. Zomrela vo veku 78 rokov dňa 18.03.2019. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 21.03.2019 o 15.00 v Dome Smútku v Dolných Plachtinciach.