Jozef Bartók – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan p. Jozef Bartók. Zomrel vo veku 76 rokov dňa 11.11.2018. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 14.11.2018 o 14:00 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina. Modlenie za zosnulého bude dnes o 17:00.