Jozef Koči – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil naša spoluobčan, pán  Jozef Koči. Zomrel vo veku 67 rokov dňa 5.11.2022. Posledná rozlúčka so zosnulým začne 9.11.2022 o 14.00 hod. sv. omšou v kostole sv. Martina v D. Plachtinciach. Modlenie bude dnes po sv. omši.