Magdaléna Berecká – posledná rozlúčka

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila p. Magdaléna Berecká, rod. Sarvašová. Zomrela vo veku 89 rokov dňa 02.11.2018. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 07.11.2018 o 11:00 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina.