Mária Bullová

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 92 rokov, navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Bullová, rod. Mlynárová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne dňa 05.01.2020 o 14.00 v Dome Smútku v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes po sv. omši a zajtra o 16.00 hod. v Dome smútku.