Mária Gibaľová

Blahoželáme k narodeninám p. Márii Gibaľovej.