Mária Šimonová – posledná rozhlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Šimonová, rod. Kučíková. Zomrela vo veku 80 rokov dňa 22.12.2018. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.12.2018 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne o 13:00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina. Modlenie za zosnulú bude dnes o 17:00.