Pošta 09,10.8.2018

Slovenská pošta oznamuje dočasnú zmenu otváracích hodín v štvrtok 9.8.2018 a v piatok 10.8.2018 otvorené do 13:30 hod.