Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Starosta obce Vás pozýva na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.12.2018 o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Dolných Plachtinciach.

Program zasadnutia nájdete v priloženej pozvánke: pozvánka na zasadnutie 06.12.2018