Revizna spoločnosť

Dnes a v najbližších dňoch budú pracovníci súkromnej firmy ponúkať revízie plynových zariadení.