RVPS – chov ošípaných

RVPS Veľký Krtíš upozorňuje a nariaďuje povinnú registráciu chovov ošípaných aj v prípade, že sa jedná o 1 ks ošípanej najneskôr do 23.10.2020 a zabezpečenie minimálnych požiadaviek biologickej bezpečnosti (viac v úradnej tabuli).