sv.omše 10.8.2021

Dôstojný pán farár oznamuje, že dnes bude sv. omša o 18:00 hod.
Zajtra bude len pohrebná sv. omša za umr. Irenu Krištofíkovú o 15.hod.