Sv. omše

Dôstojný pán farár oznamuje veriacim, že vyhlásené sväté omše sa uskutočnia, avšak len za prítomnosti do 6 osôb. Umožnite prosím účasť najmä tej rodine, za ktorú je omša slúžená.