sv_omsa_20240526

Dôstojný pán farár oznamuje, že sv. omša, ktorá mala byť v nedeľu v Háji, nebude. Bude len jedna sv. omša v kostole o 10:30.