VEOLIA odpis 22012019

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA VODA oznamuje, že zajtra 22.01.2019 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpis vodomerov.

Žiada preto odberateľov vody o sprístupnenie vodomerných šácht a zatvorenie voľne pohybujúcich sa psov.