Viera Mlynárová posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Viera Mlynárová, rod. Floreková vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 8.12.2020 o 11.00 hod. v cintoríne v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes po sv.omši v kostole.